Massage bij zenuwpijn

De combinatie van massagetherapie* en aromatische extracten biedt ondersteuning bij een aantal pijnen, inclusief een aantal specifieke neuropatische pijnen (zenuwpijnen).