Psycho-emotionele klachten

Psycho-emotionele klachten

Massagetherapie* met essentiële oliën

Geert De Vuyst - Massage Therapy Center - Johanna Vanden Heede fotografie
Geert De Vuyst - Massage Therapy Center - Johanna Vanden Heede fotografie
Geert De Vuyst - Massage Therapy Center - Johanna Vanden Heede fotografie

Zowel ons psychologisch als ons emotioneel welzijn staan onder druk tijdens veeleisende levensfasen: relaties, werk, verlies, rouw …. Zowel externe omstandigheden als interne groei- en levensfasen kunnen leiden tot psycho-emotionele klachten.

Massagetherapie

In een recent artikel kamt een Californisch team de beschikbare wetenschappelijk literatuur uit, op zoek naar zogenaamde “systematische reviews” (systematic reviews) die de effecten van massagetherapie bij pijn onderzochten (Miake-Lye, et al., 2019). Het team onder leiding van Miake-Lye speurde naar reviews die in de titel of in de korte inhoud (abstract) pijn of een pijn-gerelateerde situatie noteren. Pijn als gevolg van problematische relaties, werksituaties, verlies en rouw wordt echter meestal onderzocht onder de noemer “de psychologische effecten” van massage en valt dus buiten het kader van de genoemde studie. Net als bij angst en depressie kunnen deze situaties gepaard gaan met zogenaamde psychogene pijn.

Uit een meta-analyse door Moyer en collega’s uit 2004 blijkt dat massagetherapie een positief effect heeft op zowel state anxiety als op trait anxiety (Moyer, Rounds, & Hannum, 2004). State anxiety betreft een tijdelijke emotionele reactie (op de eigen toestand of op de omgeving) van vrees, spanning en bezorgdheid en wordt bijvoorbeeld onderzocht bij mensen die te kampen hebben met chronische gezondheidsproblemen. Met trait anxiety daarentegen wordt de neiging tot het voelen van angst, als persoonlijkheidskenmerk, bedoeld. Het spreekt voor zich dat de positieve effecten op zowel de eerstgenoemde emotionele reactie, als op het laatst genoemde angstgevoel, alle betekenis geven aan massagetherapie.

Wat met musculoskeletale pijn zoals rugpijn, nekpijn en pijn in spieren (spierkater …), pezen (tendinitis …) en gewrichten? Lees verder op de pagina Pijn.

Massagetherapie met essentiële oliën

De toepassing van essentiële oliën bij massagetherapie onderbouwt de therapeutische aanpak met een dubbele actie. Beide acties vinden hun oorsprong in de natuur: de menselijke aanraking, aangepast, juist en noodzakelijk en de wonderlijke eigenschappen van de extracten van aromatische planten. De routes die essentiële oliën volgen bij massagetherapie zijn drieledig: via de reukorganen, op/via de huid en via de ademhaling. Wetenschappers beschrijven een farmacologische, fysiologische, hedonische en psychologische werking.

De combinatie van massagetherapie met aromatische extracten biedt ondersteuning bij een aantal psycho-emotionele klachten, waaronder:

  • overheersende angstgevoelens
  • gebrek aan levenslust
  • mentale vermoeidheid en depressie
  • overmatig enthousiasme en uitputtende euforie

Literatuur

Miake-Lye, I. M., Mak, S., Lee, J., Luger, T., Taylor, S. L., Shanman, R., . . . Shekelle, P. G. (2019). Massage for Pain: An Evidence Map. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 25(5), 475–502.

Moyer, C. A., Rounds, J., & Hannum, J. W. (2004, 1). A Meta-Analysis of Massage Therapy Research. Psychological Bulletin(130), 3-18.

Stress

Pijn

Energieverlies