Pijn

Massage bij pijn

Massagetherapie* met essentiële oliën

Geert De Vuyst - Massage Therapy Center - Johanna Vanden Heede fotografie
Geert De Vuyst - Massage Therapy Center - Johanna Vanden Heede fotografie
Geert De Vuyst - Massage Therapy Center - Johanna Vanden Heede fotografie

Pagina in opbouw.

Pijn heerst over een uitgestrekt rijk: van acute pijnen tot aanslepende en chronische pijnen. Van de hartpijnen in onze gevoelswereld tot de fysieke pijnen in de hartstreek, of in precieze bewoording: van nociceptieve pijn, zoals gewrichts- en spierpijn of pijn vanuit de organen, over neuropathische pijn in beschadigd zenuwweefsel, tot psychogene pijn.

Massagetherapie

Het is duidelijk dat de ondersteunende rol van massagetherapie bij pijn tot ver buiten sport-gerelateerde pijn in spieren, pezen en gewrichten reikt.

In een recent artikel kamt een Californisch team de beschikbare wetenschappelijk literatuur uit, op zoek naar zogenaamde “systematische reviews” (systematic reviews) die de effecten van massagetherapie bij pijn onderzochten (Miake-Lye, et al., 2019). Met bikkelharde selectiecriteria voor het al dan niet weerhouden van een review starten de onderzoekers met een eerste selectie van 386 reviews en landen ze met 49 studies.

De studies die een positief effect rapporteren doen dat voor musculoskeletale pijn waaronder artritis, schouderpijn, lagerugpijn en spierkater (verlate spierpijn, Delayed Onset Muscle Soreness), neuropathische pijn (zenuwpijn, perifere (poly)neuropathie) zoals bij kankerbehandelingen door chemotherapie, post-operatieve pijn en bevallingspijn. Andere studies rapporteren over massagetherapie bij hoofdpijn (spanningshoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn) en bij fibromyalgie (spieren en bindweefsel). Studies naar het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) (spier-, gewrichts-, keel- of hoofdpijn) werden niet opgenomen in het Amerikaans onderzoek.

Misschien keek je even op toen je bevallingspijn las. In een review uit 2012 neemt een Australisch team 10 klinische onderzoeken onder de loep die de effecten van massagetherapie op pijn tijdens de bevalling meten bij 1055 toekomstige moeders die (voor de meeste studies) op het eind van hun zwangerschap zijn. De auteurs rapporteren verminderde pijnintensiteit tijdens de eerste, tweede en derde fasen van de bevalling (arbeid, labour) (Smith, Levett, Collins, & Jones, 2012).

En wat met onze hartpijnen, angst en depressie? Pijn als gevolg van problematische relaties, werksituaties, verlies en rouw wordt echter meestal onderzocht onder de noemer “de psychologische effecten” van massage en valt buiten het kader van de genoemde studie. Lees verder op de pagina Psycho-emotionele klachten.

Massagetherapie met essentiële oliën

De toepassing van essentiële oliën bij massagetherapie onderbouwt de therapeutische aanpak met een dubbele actie. Beide acties vinden hun oorsprong in de natuur: de menselijke aanraking, aangepast, juist en noodzakelijk en de wonderlijke eigenschappen van de extracten van aromatische planten. De routes die essentiële oliën volgen bij massagetherapie zijn drieledig: via de reukorganen, op/via de huid en via de ademhaling. Wetenschappers beschrijven een farmacologische, fysiologische, hedonische en psychologische werking.

De combinatie van massagetherapie met essentiële oliën biedt ondersteuning bij een aantal acute en chronische of aanslepende pijnen, nociceptief en neuropatisch:

  • musculoskeletale pijn zoals rugpijn (lumbalgieën of lagerugpijn al dan niet met ischialgie of radiculopathie); nekpijn; pijn in spieren (spierkater …), pezen (tendinitis …), gewrichten (reumatoïde artritis en andere inflammatoire polyartropathieën, artrose …)
  • hoofdpijn (spanningshoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn)
  • bevallingspijn
  • post-operatieve pijn
  • neuropatische pijn (zenuwpijn, perifere (poly)neuropathie) zoals bij chemotherapie en bij diabetes
  • fibromyalgie (spieren en bindweefsel), chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) (spier-, gewrichts-, keel- of hoofdpijn) (zie ook “Energieverlies“)

Literatuur

Miake-Lye, I. M., Mak, S., Lee, J., Luger, T., Taylor, S. L., Shanman, R., . . . Shekelle, P. G. (2019). Massage for Pain: An Evidence Map. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 25(5), 475–502.

Moyer, C. A., Rounds, J., & Hannum, J. W. (2004, 1). A Meta-Analysis of Massage Therapy Research. Psychological Bulletin(130), 3-18.

Smith, C., Levett, K., Collins, C. T., & Jones, L. (2012). Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. Cochrane database of systematic reviews (Online).

Stress

Psycho-emotionele klachten

Energieverlies